Parteneri


Home
Obiective
Activitati
Parteneri
Buget
Actiuni
Foto
Legaturi
Contact

 

Autoritatea finantatoare a proiectului este Centrul National Management Programe (CNMP) din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - http://www.cnmp.ro/

Partenerii implicati in proiect:

  • INSTITUTUL DE CERCETARI SI AMENAJARI SILVICE BRASOV (CO)

cu sediul Ón Brasov, str. Closca nr.13,  Cod 500040, tel:0268/419936, fax:0268/415338, e-mail: icas@rdsbv.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr. J 40 / 450 / 1991, cod fiscal CF 1114119., cont bancar IBAN: RO12TREZ1315069XXX001083, Trezoreria mun. Braşov, reprezentata prin Director - Gheorghe Dumitriu, Responsabil stiintific - Georgeta Ionescu (titi@icaswildlife.ro)

  • UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRASOV - FACULTATEA DE SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE (P1)

    cu sediul Ón Braşov, str. Şirul Beetowen nr.1, Cod 500123, tel: 0268/412088, fax: 0268/410525, e-mail: rector@unitbv.ro, cod fiscal 4317754, cont bancar IBAN: RO42TREZ1315003XXX00060, Trezoreria mun. Brasov, reprezentata prin Rector - Ion Visa, Responsabil stiintific - Ovidiu Ionescu  (o.ionescu@unitbv.ro)

  • FUNDATIA CARPATI (P2)

    cu sediul Ón Brasov, str. Pavilioanele CFR nr.100, Cod 500440, tel: 0744/359862, fax: 0268/322261, e-mail: office@fundatiacarpati.ro, cod fiscal 10455379, cont bancar IBAN: RO16RNCB18000368450001, reprezentata prin Vicepreşedinte - Vasile Boronia, Responsabil stiintific - Tudor Stăncioiu


 

Login parteneri:

 

       

email                              documente

 


Home | Obiective | Activitati | Parteneri | Buget | Actiuni | Foto | Legaturi | Contact

 
beaver@icaswildlife.ro