Activitati


Home
Obiective
Activitati
Parteneri
Buget
Actiuni
Foto
Legaturi
Contact

 

  • Proiectul isi propune sa realizeze o monitorizare pe baza de indici si prin utilizarea unor metodologii moderne (radio - telemetrie, urmarirea prin intermediul emitatoarelor atasate animalelor) a circa 10 indivizi apartinand unor familii diferite, din trei zone cu concentrare diferita, in vederea obtinerii de informatii legate de dispersia in timp a indivizilor, ecologia si etologia lor.

  • Un alt obiectiv este determinarea spectrului trofic, pentru care se folosesc doua metode; prima consta in analiza vegetatiei consumate de castor in zonele de concentrare maxima prin efectuarea unor relevee floristice si inregistrarea speciilor prezente si consumate. Aceasta metoda va fi completata de determinarea continutului stomacal la exemplarele gasite moarte din diverse cauze proecum si prin administrarea unor substante vomitive indivizilor capturati in vederea montarii emitatoarelor. In final se vor putea trage o serie de concluzii privind selectivitatea castorului fata de spectrul floristic prezent in arealul unei familii.

  • In ceea ce priveste impactul speciei reintroduse va fi determinat procentul de arbori afectati in zonele de concentrare maxima a populatiei prin aceeasi metoda a releveelor. De asemenea va fi investigata interactiunea dintre castor si principalele specii de interes cinegetic si piscicol prezente in zona (urs, lup, ras, vulpe, bizam, vidra, diverse specii de pesti etc).

  • Pentru determinarea profilului genetic vor fi prelevate si analizate din punct de vedere genetic probe paleontologice care vor fi comparate cu cele prelevate de la exemplarele reintroduse pentru a se stabili legatura de rudenie dintre populatia extinsa si cea reintrodusa in raport cu celelalte subspecii existente. Pentru exemplarele vii se vor recolta probe pentru analiza variatiei secventiale a ADN-ului mitocondrial si incadrarea in una din cele doua linii de ADNmt estica sau vestica. Aceste studii se vor integra in cadrul eforturilor incepute in Germania si care se vor extinde la nivel european (Babik, Wieslaw - European Beaver Sympozium, Freising 11-14.09.2006)

  • Monitorizarea va mai avea ca scop determinarea cu precizie a arealului mediu ocupat de familiile de castor, sporul natural, distributia pe sexe a puilor si tipuri de adaposturi construite de castor, date fiind conditiile particulare din Romania, ceea ce va furniza informatii importante cu privire la efectivul optim spre care se poate tinde, fara ca specia sa produca modificari majore ireversibile asupra mediului natural sau antropic. In momentul de fata, datele existente au relevat o evolutie numerica a populatiei de castor. Prin datele obtinute se vor determina alti factori limitativi pentru populatie in afara celor cunoscuti.

  • O alta problema foarte importanta va fi monitorizarea culturilor afectate de prezenta castorului, stiut fiind faptul ca aceasta specie este strict protejata de legislatia europeana (Directiva Habitate) si nationala. Ca urmare pagubele produse de castor trebuie sa fie suportate din fondul de conservare al biodiversitatii, dar nu exista  modele de compensare fundamentate pe date stiintifice. Proiectul isi propune determinarea nivelului pagubelor si a indicilor care pot fi utilizati la realizarea unor modele de compensare necesare autoritatilor.

  • Este importanta evaluarea modificarilor aparute in structura malurilor ca urmare a construirii adoposturilor si galeriilor si influenta lor asupra stabilitatii malului precum si a modificarii sistemului hidrologic de suprafata. Un alt aspect legat de influenta castorului in sistemul hidrologic este modificarea energiei de relief a apei ca urmare a construirii de baraje, fapt intalnit in special pe paraiele mici si canalele de irigatie. In acest sens vor fi inventariati tributarii raurilor Olt, Mures, Ialomita in care au ajuns exemplare de castor ca urmare a extinderii spatiale a populatiei.

Activitatile si responsabilitatile fiecarui partener al proiectului

Activitati / Executanti

Categoria de cheltuieli  Rezultate /Termene

Etapa

I

 2007

Faza I:

Evaluarea preliminara a starii populatiei 

  15.12.2007

A I.1 Culegerea datelor din teren 

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A I.2 Prelucrarea datelor de teren

  BD

ICAS/CO

A1.1  

FC

A1.1  

A I.3 Elaborarea raportului anual

  Studiu

ICAS/CO

A1.1  

UTBV/P1

A1.1  

A I.4 Diseminarea rezultatelor

  RD

ICAS/CO

B2  

FC/P2

B2  

Etapa

 II

 2008

Faza I: Dispersia castorului in bazinele raurilor Olt, Mures si Iaomita 

  15.11.2008

A II.1.1 Monitorizarea pe baza de indici a populatiilor reintroduse

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A II.1 .2. Capturare  si montare emitatoare 

  BD

ICAS/CO

A1.1  

FC/P2

A1.1  

A II.1.3.Monitorizare prin telemetrie

  BD

ICAS/CO

A1.1  

FC/P2

A1.1  

A II.1.4 Intocmirea hartilor GIS 

  Harti

ICAS/CO

A1.1  

A II.1.5 Elaborare raport anual si diseminarea rezultatelor

  RD

ICAS/CO

B.2;B.3;B4;B6;B7  

FC/P2

B.2; B.3; B4; B6;B7  

Etapa

 III

 2009

FAZA 1: Evaluarea impactului speciei asupra ecosistemelor forestiere si acvatice

  15.06.2009

A III.1.1 Modificari cauzate de castor in structura malurilor si a energiei de relief a apei

  BD

ICAS/CO

A1  

FC/P2

A1  

A III.1.2Tipuri de adaposturi construite de castor in conditiile Romaniei

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A III.1.3 Determinarea influentei asupra vegetatiei forestiere in zonele populate de castor

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC

A1  

A III.1.4 Elaborare raport intermediar 

  Studiu

ICAS/CO

A1.1  

A III.1.5 Diseminarea rezultatelor

  RD

ICAS/CO

A1  

FC/P2

B.2; B.3; B4; B6;B7  

FAZA 2: Determinarea spectrului trofic 

  20.11.2009

A III.2.1 Efectuarea releveelor de vegetatie in zonele de concentrare maxima

  BD

ICAS/CO

A1.1  

UTBV/P1

A1.1  

A III.2.2 Elaborare raport anual 

  Studiu

ICAS/CO

A.1  

A III.2.3 Diseminarea rezultatelor

  RD

FC/P2

B.2; B.3; B4; B6;B7  

FAZA 3: Determinarea profilului etologic

  18.12.2009

A IV.1.1 Determinarea interactiunilor cu alte specii din macrofauna raurilor

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

Etapa

IV

2010

FAZA 1: Determinarea profilului etologic 

  15.04.2010

A IV.1.1 Determinarea interactiunilor cu alte specii din macrofauna raurilor

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.1.2.Sporul natural al speciei castor fiber in conditiile din Romania 

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.1.3 Determinarea continutului stomacal la exemplarele moarte din diverse cauze

  Analize

ICAS/CO

A1.1  

UTBV/P1

A1.1  

A IV.1.4.Analiza comparativa a continutului stomacal raportata la disponibilitatea de hrana a habitatului

  Analize

ICAS/CO

A1.1  

UTBV/P1

A1.1  

A IV.1.5 Determinarea tipurilor de culturi afectate si a locatiei lor

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.1.6.Distributia pe sexe la puii de Castor fiber in primul si al doilea an de viata 

  BD

ICAS/CO

A1  

A IV.1.7. Determinarea arealului castorului in Romania 

  BD

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.1.8. Elaborare raport anual 

  Studiu

ICAS/CO

A1  

A IV.1.9. Diseminarea rezultatelor

  RD

ICAS/CO

B.2; B.3; B4; B6;B7  

FC/P2

B.2; B.3; B4; B6;B7  

FAZA 2:  Profilul genetic si elaborarea planului de management al speciei Castor fiber in Romania

  15.09.2010

A IV.2.1Colectarea datelor paleontologice

  BD

ICAS/CO

A1  

A IV.2.2 Analiza si prelucrarea datelor

  Analize

ICAS/CO

A1  

A IV.2.3 Realizarea profilului genetic

  Studiu

ICAS/CO

A1  

A IV.2.4 Workshop de elaborare a planului de management

  Studiu

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.2.5 Elaborarea planului de management

  Studiu

ICAS/CO

A1  

UTBV/P1

A1  

FC/P2

A1  

A IV.2.6 Elaborarea raportului final

  Studiu

ICAS/CO

A1  

A IV.2.7 Diseminarea rezultatelor

  RD

ICAS/CO

B.2; B.3; B4; B6;B7  

FC/P2

B.2; B.3; B4; B6;B7  

 


Home | Obiective | Activitati | Parteneri | Buget | Actiuni | Foto | Legaturi | Contact

 
beaver@icaswildlife.ro